Ondernemers die denken recht te hebben op de TOGS-regeling (de eenmalige € 4.000), maar door registratie van de verkeerde SBI-code bij het Handelsregister naast het net vissen, kunnen dit melden. Misschien is de overheid coulant en komt jou tegemoet. Wil je meer informatie, klik op de link

Melding niet aansluitende SBI-code

 

Hoort jouw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijd je schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kun je via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

Voorwaarden Tegemoetkoming schade COVID

Je kan in één keer uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen.

Wil je uitstel van belasting betaling aanvragen én heb je een (naheffings)aanslag ontvangen? Vraag in één keer voor meerdere belastingen via deze link betalingsuitstel aan. Nadat de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stoppen zij met invorderingsmaatregelen. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoef je niet te betalen.

Voordat je start heb je jouw digid nodig, ook als je een B.V. hebt. Dit nummer wordt nergens opgeslagen en is alleen nodig om bij het formulier te kunnen komen. Heb je een B.V. of maatschap/VOF, dan heb je wel het RSIN nummer nodig. Dit vind je op het uittreksel KVK.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Je kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dan vraagt de belastingdienst om aanvullende informatie. Hierover publiceert de belastingdienst via hun website. Stuur hoe dan ook het verzoek tot uitstel van betaling naar de belastingdienst.

Voel je paniek? Wat nu? Corona legt jou en je onderneming lam. Je omzet stagneert of valt compleet weg. Misschien heb je personeel en nog heel veel plannen, dus wil je jouw mensen door deze situatie niet kwijt raken. Wil je weten wat je mogelijkheden zijn? Waar kun je terecht voor hulp? Volg het corona stappenplan en kom in actie.

Stappenplan corona maatregelen

Tip 1 tot en met 4 hebben je het bedrag gegeven dat je moet verdienen nadat de directe al van de omzet zijn afgegaan. Bij Tip 5 bereken je wat jouw omzet moet worden voordat de directe kosten eraf gaan. In deze berekening is de brutomarge leidend. De brutomarge is: omzet minus de directe kosten.

en de kosten om bij leveranciers de goederen en het materiaal aan te kopen om die bedrijfsopbrengsten te realiseren.

Wat zijn directe kosten? Dit zijn de kosten om bij leveranciers de goederen, het materiaal en de uren aan te kopen om de omzet te kunnen halen. Denk daarbij aan

  • inhuur derden (zonder hun heb je geen product of dienst te verkopen)
  • inkoop producten, materialen en grondstoffen

Pak de jaarcijfers 2017, 2018 en huidige cijfers 2019 erbij. Kijk bij elk jaar naar de bedragen “omzet” en “directe kosten”. In plaats van directe kosten kan er ook “kostprijs inkopen” staan. Beide hebben dezelfde rol in deze berekening. Bereken voor elk jaar het brutomarge percentage, dat doe je door ((de brutomarge te delen door de omzet) maal 100%). Neem het gemiddelde van die drie jaren. Parkeer dat percentage, deze pak je bij Tip 6 weer op.

  1. Bij tip 1 heb je uitgerekend wat je maandelijks nodig hebt om van te leven. Dat is het minimale wat je elke maand op je prive rekening gestort moet hebben.
  2. Bij tip 2 bereken je wat je nog meer nodig hebt, maar niet direct om van te leven.
  3. Bij tip 3 heb je de inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet bijdrage geschat.
  4. Bij tip 4 heb je de indirecte kosten berekend.

Laat het me weten in de reactie als je vragen of een toffe aanvulling hebt.